Kilometervergoeding vanaf 1/07/2022
Vanaf 1/07/2022 bedraagt de kilometervergoeding 0.4170/km. In principe geldt dit
Kilometervergoeding vanaf 01/07/2020
Het tarief van de kilometervergoeding voor de periode van 1
Aanpassing kilometervergoeding vanaf 1 juli 2019
Naar jaarlijkse gewoonte wordt op 01/07 de forfaitaire kilometervergoeding aangepast.
Nieuwe verplichting in het kader van antwitwaswetgeving: UBO-register
De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het
Basiskennis bedrijfsbeheer afgeschaft vanaf 1 september 2018
In lijn met de Europese wetgeving heeft de Vlaamse overheid
BTW-kwartaalvoorschotten afgeschaft – vervangen door 1 voorschot/jaar op 24/12
Recent is het KB betreffende de afschaffing van de BTW-kwartaalvoorschotten
Sociale bijdrage der zelfstandige – controle voor eind 2016
Het jaar 2016 is bijna ten einde. Het is belangrijk
Keuze kleine onderneming 2017?
Wanneer de totale omzet lager is van €25000,00 kan je
RVA biedt werklozen “springplank naar zelfstandige activiteit
Vanaf 1 oktober 2016 werd een bijkomende mogelijkheid voorzien voor
BTW en Renovatie
Wijziging vanaf 2016 De ondernemingen die actief zijn in de