BTW-kwartaalvoorschotten afgeschaft – vervangen door 1 voorschot/jaar op 24/12
Recent is het KB betreffende de afschaffing van de BTW-kwartaalvoorschotten gepubliceerd. Tot en met maart 2017 was je als kwartaalaangever verplicht voorschotten te betalen van zodra je BTW verschuldigd was met de BTW-aangifte. Het voorschot bedroeg 1/3de van het BTW bedrag en diende betaald te zijn uiterlijk op de 20ste van de 2de en de 3de maand van het kwartaal. vb aangifte 4de kwartaal 2016 ingediend uiterlijk op 20/01/2017 bedroeg een verschuldigde BTW van 300,00 EUR. Je dient 1/3de van het BTW-bedrag (300,00 EUR) = 100,00 EUR te betalen als voorschot voor 20/02 en 20/03. Vanaf 1 april 2017 is deze regel afgeschaft. Je dient voortaan geen voorschotten meer te betalen, enkel de BTW die je effectief verschuldigd bent volgens de BTW-aangifte. Voor sommige kwartaalaangevers zorgde de voorschotten voor een gespreide betaling van de BTW. Daar dit wegvalt, is het aangewezen om voldoende middelen te reserveren om de verschuldigde BTW voor de 20ste volgend op het kwartaal te kunnen betalen. Deze reservering kan je nu zelf kiezen vb aan de hand van de ontvangen betalingen van de klanten. AANDACHT: de kwartaalaangever dienen wél voor 24/12 nog een voorschot te betalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *