Nieuwe verplichting in het kader van antwitwaswetgeving: UBO-register
De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het