BTW en Renovatie

Wijziging vanaf 2016

De ondernemingen die actief zijn in de bouw weten dat er verschillende tarieven van toepassing zijn Het is echter belangrijk te weten wanneer welk tarief dient te worden toegepast. Een foutieve toepassing leidt tot een foutieve factuur. Een foutieve factuur leidt tot geen recht op aftrek van BTW voor de klant, maar kan ook leiden tot een boete wegens het afleveren van foutieve facturen. Wanneer welk tarief? Voor werken in onroerende staat dient men een onderscheid te maken tussen een onderneming en particulier. Wanneer dit gekend is, dien je voor een onderneming nog eens het onderscheid te maken tussen BTW-plichtige en niet-BTW-plichtige. Voor de particulieren is het belangrijk te weten wanneer de woning voor het eerst in gebruik werd genomen. Onderneming:
  • 21% voor niet BTW-plichtige ondernemingen vb een kleine onderneming, vrijgestelde onderneming zoals artsen, verpleegkundige, vrijgestelde verenigingen, … Kortom een onderneming met een Ondernemingsnummer maar zonder periodieke BTW-aangifte.
  • BTW-medecontractant voor de BTW-plichtige onderneming ongeacht de grootte van het beroepspercentage van het onroerend goed maw vanaf 1% is de gehele factuur onderworpen aan BTW-medecontractant. Je mag dus geen BTW aanrekenen en dus ook geen vermelding van het BTWbedrag en BTWtarief op de factuur. De klant dient immers de BTW aan te geven via zijn periodieke BTW-aangifte.
  • Opgelet, opdat je een correcte factuur aflevert, is het noodzakelijk de juiste mededeling op de factuur vermeld staat “BTW verlegd”(zie KB1 art 20§3)
  Particulier: WIJZIGING VANAF 01/01/2016

21%

- Nieuwbouw of verbouwing waarvan het kadastraal inkomen aanzienlijk wijzig - Indien er nog geen 5 jaar verstreken is na de eerste ingebruikname van de woning - Wanneer enkel materialen worden geleverd

6%

- Eindgebruiker van particuliere woning - De woning is ten minste in gebruik genomen 5 jaar TOT 31/12/2015 (gebouwen in gebruik genomen voor voor 01/01/2011 - De woning is ten minste in gebruik genomen  10 jaar VANAF 01/01/2016 (gebouwen voor 01/01/2006) Wanneer je nog lopende offertes hebt voor gebouwen ouder dan 2006 maar jonger dan 2011, beslis dan nog voor uitvoering in 2015. Het kan je een besparing van 15% opleveren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *