Aanpassing kilometervergoeding vanaf 1 juli 2019
Naar jaarlijkse gewoonte wordt op 01/07 de forfaitaire kilometervergoeding aangepast. Vanaf 1/07/2019 bedraagt de max. forfaitaire vergoeding €0.3653 voor beroepsmatig gereden kilometers. Tot 30/06/2019 bedraagt de max.forfaitaire vergoeding €0.3573 per beroepsmatige verplaatsing. Belastingplichtigen die hun privé-waqen gebruiken voor en in opdracht van de onderneming (= een beroepsverplaatsingen) vb voor de werkgever, vennootschap, vzw kunnen genieten van een belastingsvrije forfaitaire kilometervergoeding. Voor de toekenning van een forfaitair kilometervergoeding voor beroepsmatige verplaatsingen dient de ontvanger een kilometerstaat opmaken die in de boekhouding wordt bijgehouden. Een VZW kan voor haar vrijwilligers max 2000 kilometer verplaatsingen terugbetalen. In beide systemen (forfaitaire onkostenvergoeding en terugbetaling van werkelijk gemaakte onkosten) komen zowel de verplaatsingen tussen de woonplaats van de vrijwilliger en de vzw als de verplaatsingen naar vergaderingen, wedstrijden op verplaatsing, ... in aanmerking voor een verplaatsingsvergoeding. Kortom, alle verplaatsingen die de vrijwilliger in het kader van het vrijwilligerswerk maakt, kunnen terugbetaald worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *