Geen categorie
25

jun 2020

Het tarief van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wanneer iemand  met de eigen privéauto beroepsmatige verplaatsingen maakt voor de werkgever is er een belastingvrije kilometervergoeding. Men kan die vergoeding dus toekennen aan het personeel, maar ook aan de…

Geen reacties

-

Lees meer
26

aug 2019

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op 01/07 de forfaitaire kilometervergoeding aangepast. Vanaf 1/07/2019 bedraagt de max. forfaitaire vergoeding €0.3653 voor beroepsmatig gereden kilometers. Tot 30/06/2019 bedraagt de max.forfaitaire vergoeding €0.3573 per beroepsmatige verplaatsing. Belastingplichtigen die hun privé-waqen gebruiken voor en in opdracht van de onderneming (= een beroepsverplaatsingen) vb voor de werkgever, vennootschap, vzw kunnen genieten…

Geen reacties

-

Lees meer
30

jan 2018

In lijn met de Europese wetgeving heeft de Vlaamse overheid beslist om het attest van basiskennis bedrijfsbeheer te annuleren vanaf 1 september 2018. De nieuwe maatregel is enkel geldig voor de startende Vlaamse ondernemingen.  

Geen reacties

-

Lees meer
08

okt 2016

Vanaf 1 oktober 2016 werd een bijkomende mogelijkheid voorzien voor werklozen om een nevenactiviteit als zelfstandige te combineren met werkloosheidsuitkeringen. Werklozen kunnen voortaan 12 maanden een zelfstandige activiteit uitoefenen (en zelfs opstarten) zonder werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Ook zelfstandigen die actief zijn in een vennootschap zouden – volgens de eerste berichten – voor deze nieuwe maatregel…

Geen reacties

-

Lees meer