Kilometervergoeding vanaf 1/07/2022
Vanaf 1/07/2022 bedraagt de kilometervergoeding 0.4170/km. In principe geldt dit
Kilometervergoeding vanaf 01/07/2020
Het tarief van de kilometervergoeding voor de periode van 1
Aanpassing kilometervergoeding vanaf 1 juli 2019
Naar jaarlijkse gewoonte wordt op 01/07 de forfaitaire kilometervergoeding aangepast.
Basiskennis bedrijfsbeheer afgeschaft vanaf 1 september 2018
In lijn met de Europese wetgeving heeft de Vlaamse overheid
RVA biedt werklozen “springplank naar zelfstandige activiteit
Vanaf 1 oktober 2016 werd een bijkomende mogelijkheid voorzien voor