Keuze kleine onderneming 2017?
Wanneer de totale omzet lager is van €25000,00 kan je opteren voor een kleine onderneming vanaf 2017. Voordeel van kleine onderneming:
 • geen BTW aanrekenen aan jouw klanten
 • geen BTW-aangifte indienen
  Nadeel van kleine onderneming:
 • geen aftrek van BTW op de aankopen
 • herziening van BTW op investeringsgoederen (lees terugbetaling van afgetrokken BTW)
  • gedurende 5 jaar voor gewone investeringsgoederen
  • gedurende 15 jaar voor onroerende investeringsgoederen
  • voorbeeld: je deed in 2016 een investering in roerende goederen van €5000,00 waarop je €1050,00 BTW gerecupereerd had als BTW-plichtige. Door de omschakeling naar kleine onderneming, ben je niet meer BTW-plichtig en kan je dus ook niet meer aanspraak maken op de gerecupereerde BTW voor zover de herzieningstermijn van 5 jaar niet verstreken is. In ons voorbeeld loop de herzieningstermijn van 2016 tot en met 2020. Wanneer we vanaf 2017 omschakelen naar vrijgestelde kleine onderneming, betekent dit dat wij nog een herzieningstermijn hebben van 4 jaar (nl 2017, 2018, 2019 en 2020). Er dient dus 4/5de van de gerecupereerde BTW te worden terugbetaald nl  €1050,00 x 4/5 = €840,00
 • herziening van BTW op voorraden (lees terugbetaling van afgetrokken BTW)
  • wanneer je opteert voor de omschakeling van BTW-plichtige naar vrijgestelde kleine onderneming, dien je de gerecupereerde BTW van de niet-verkochte handelsgoederen (= eindvoorraad) terug te betalen.
  Welke criteria kunnen een rol spelen in de beslissing?
 • Zijn er grote investeringen geweest of gepland?
  • Als BTW-plichtige kan je de BTW recupereren voor het beroepsdeel van de investering
 • Zijn de klanten BTW-plichtig of niet?
  • Voor de BTW-plichtige klanten blijft de prijs hetzelfde en heeft de BTW-plicht geen invloed op hun kostprijs en jouw omzet, daar de klant de BTW kan recupereren.
  • De niet-BTW-plichtige klanten zullen geen BTW meer dienen te betalen. Je kunt kiezen voor een prijsverlaging doordat je geen BTW meer dient toe te passen of je kiest voor een behoud van de prijs door een prijsverhoging te doen ten bedrage van de BTW. vb jouw verkooprijs was €100,00 + € 21,00 BTW = € 121,00. - prijsverlaging : klant betaalt voortaan bedrag zonder BTW nl €100,00 - prijsverhoging : je behoudt de oorspronkelijke verkoopprijs omdat de klanten deze gewoon zijn : € 120,00 Je bekomt hierdoor een prijsstijging.
 • Wat was het resultaat van de BTW-aangifte in het verleden?
  • Indien je in het verleden steeds BTW teruggave had, is de terugvorderbare BTW groter dan de verschuldigde BTW.
  • Indien je in het verleden steeds BTW diende te betalen, is de verschuldigde BTW groter dan de terugvorderbare BTW.
 • Hoeveel bedragen de intracommunautaire aankopen?
  • Wanneer je aankopen doet over de grenzen heen in een EEG-land, kan je als BTW-plichtige aankopen doen met verlegging van heffing (lees geen BTW te betalen). Dit is niet meer mogelijk als kleine onderneming, tenzij je kiest voor een bijzondere aangifte.
  • Ook al ben je een kleine onderneming, je zult toch een bijzondere aangifte moeten indienen van zodra de drempel van €11 200,00 wordt overschreden.
  Opgelet : niet iedere onderneming kan kiezen voor een kleine onderneming. De optie is uitgesloten voor :
 • zelfstandigen actief in de bouwsector en werken in onroerende staat (WOS)
 • restaurantuitbaters
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *