Kilometervergoeding vanaf 01/07/2020

Het tarief van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer iemand  met de eigen privéauto beroepsmatige verplaatsingen maakt voor de werkgever is er een belastingvrije kilometervergoeding. Men kan die vergoeding dus toekennen aan het personeel, maar ook aan de zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap als die met zijn eigen auto of die van zijn partner een beroepsmatige verplaatsing maakt.

Zoals elk jaar wordt het tarief ook dit jaar geïndexeerd. Vanaf 1 juli 2020 bedraagt de forfaitaire vergoeding € 0,3542 per beroepsmatig gereden kilometer en dit in principe tot 30 juni 2021. Het gaat om een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, toen het tarief € 0,3653 bedroeg. Een hogere km-vergoeding is mogelijk, maar dan moet u wel die hogere gemiddelde kostprijs per kilometer kunnen bewijzen. 

Bron: Circulaire nr. 683, 12.06.2020, BS 24.06.2020