Nieuwe verplichting in het kader van antwitwaswetgeving: UBO-register
De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld heeft een nieuwe verplichting gecreëerd voor de zaakvoerders/bestuurders: UBO-register Vanaf 31/10/ 2018 is men verplicht om een UBO-register bij te houden. Het Ultimate Beneficial Owner-register heeft tot doel om de natuurlijke personen vast te stellen die effectieve controle uitoefenen op de vennootschappen, vzw’s, trusts of stichtingen. De wettelijke vertegenwoordigers van die entiteiten zijn verplicht om de naam, de voornaam, de geboortedatum, het adres en het rijksregisternummer door te geven van de natuurlijke personen die deze entiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen hebben of controleren. Het register is online beschikbaar vanaf november 2018, maar op 17/01/2019 is pas het verlenen van een elektronische volmacht aan een mandaathouder beschikbaar. Het register, dat werd opgezet om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden, zorgt ervoor dat aandeelhouders niet langer anoniem kunnen blijven. De gegevens van vennootschappen in het register worden immers toegankelijk voor het grote publiek. Op schriftelijke aanvraag kan iedereen ook toegang krijgen tot de gegevens van vzw’s, stichtingen, trusts en fiducieën. De toegang zal wel betalend zijn en elke verbinding wordt getraceerd en geregistreerd voor een periode van tien jaar. De FOD Financiën zette een FAQ over de werking van het register online. https://financien.belgium.be/nl/ubo-register. Voor het uitvoeren van de aangifte vindt je hierbij de link tot het UBO-register: https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register. Het niet tijdig vervolledigen of updaten van het UBO-register zal leiden tot een boete van minstens 250,00 EUR Opdat het UBO-register correct kan worden ingevuld, dien je te beschikken over de juiste informatie van de aandeelhouders/begunstigden/vertegenwoordigers. Iedere wijziging dient binnen één maand te worden opgenomen in het UBO-register. Het is dus uiterst belangrijk om de aanpassing tijdig uit te voeren of jouw mandaathouder onmiddellijk te verwittigen van een wijziging over de uiteindelijke begunstigden.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *