Sociale bijdrage der zelfstandige – controle voor eind 2016
Het jaar 2016 is bijna ten einde. Het is belangrijk om na te gaan of je voldoende sociaal verzekeringsfondsbijdrage betaald hebt om te vermijden dat je een zware herziening krijgt in 2018. Wanneer je in de loop van 2016 een vrijstelling of verlaging hebt aangevraagd van de sociale bijdrage, is het noodzakelijk om nu te controleren of deze verlaging gerechtvaardigd is. Indien blijkt dat de omzet toch hoger is dan geraamd, dien je op vrijwillige basis de oorspronkelijk geraamde kwartaalbijdrage bij te betalen voor 31/12. Op deze manier vermijd je een verhoging van de sociale bijdrage van 3%/kwartaal en een zware afrekening in 2018. Wanneer je merkt dat de betaalde forfaitaire sociale kwartaalbijdrage onvoldoende zijn voor de nettowinst van 2016, is het aangewezen om voor 31/12 spontaan meer sociale bijdrage te betalen. Zo vermijd je een zware afrekening in 2018. De sociale bijdragen betaald in 2016 zijn als kost aftrekbaar. Een stijging van de kost, leidt tot minder winst en dus in 2018 tot een iets lagere forfaitaire sociale kwartaalbijdrage.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *