Aanpassing kilometervergoeding vanaf 1 juli 2019
Naar jaarlijkse gewoonte wordt op 01/07 de forfaitaire kilometervergoeding aangepast.