Geen categorie
26

aug 2019

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op 01/07 de forfaitaire kilometervergoeding aangepast. Vanaf 1/07/2019 bedraagt de max. forfaitaire vergoeding €0.3653 voor beroepsmatig gereden kilometers. Tot 30/06/2019 bedraagt de max.forfaitaire vergoeding €0.3573 per beroepsmatige verplaatsing. Belastingplichtigen die hun privé-waqen gebruiken voor en in opdracht van de onderneming (= een beroepsverplaatsingen) vb voor de werkgever, vennootschap, vzw kunnen genieten…

Geen reacties

-

Lees meer