Wanneer elektronisch dienst?
Is iets online bestellen een ‘elektronische dienst’? Wat is er gewijzigd sinds 1 januari 2015? De plaats waar de btw verschuldigd is. Het is inderdaad de zgn. plaats van de dienst die in bepaalde gevallen gewijzigd is. Die plaats is van belang omdat die bepaalt in welke lidstaat van de Europese Unie er btw verschuldigd is. Alleen voor elektronische diensten? Het is inderdaad alleen voor deze diensten dat er iets wijzigt. Bedoeld worden daarmee kortweg alle diensten die u via internet afneemt. Concreet gaat het dan bv. om het downloaden van een muziekbestand, een softwareprogramma, een abonnement op een online databank, de aankoop van eene-book, enz. Online bestellen is geen dienst? Neen, niet noodzakelijk. Dat is het nl. alleen als hetgeen u besteld heeft, u ook online ‘geleverd’ wordt. Bestelt u echter een boek, kleding, enz. via een website en wordt uw bestelling vervolgens fysiek geleverd, dan is dit geen elektronische dienst, maar nog altijd een ‘gewone’ levering. Op dat vlak wijzigt er dan m.a.w. niets. Alleen voor particuliere ‘kopers’. Tot eind 2014 betaalde u als particuliere afnemer van zo’n elektronische dienst in principe btw in het land van de leverancier. Sinds 1 januari 2015 betaalt u echter altijd Belgische btw. Voorbeeld. Kocht u in 2014 een e-book in Duitsland, dan betaalde u dus principieel Duitse btw. Downloadde u tegen betaling een liedje van een Britse website, dan betaalde u Britse btw. Sinds 1 januari 2015 betaalt u als Belgische particulier dus echter altijd Belgische btw voor een elektronische dienst. Let op! Koopt u als btw-plichtige vrije beroeper datzelfde e-book, dan is daar ook Belgische btw op verschuldigd, zij het om een andere reden. Het is dan immers de zgn. b2b-regel die van toepassing is en die wijzigt niet. Die geldt al langer en dat blijft m.a.w. zo. Wat betekent dat in de praktijk? U downloadt beroepsmatig een e-book. In alle gevallen is er dan Belgische btw verschuldigd. Komt het e-book van een Belgische website, dan zal u of uw vennootschap uiteraard gewoon een factuur moeten krijgen met Belgische btw. Ook uit het buitenland? Komt het beroepsmatig gedownload e-book evenwel van een buitenlandse website, dan zal er aan u of aan uw vennootschap gefactureerd moeten worden met ‘btw verlegd’. U of uw vennootschap moet de btw dan m.a.w. zelf voldoen via de eigen btw-aangifte en dan gaat het uiteraard ook om Belgische btw. Die betaalde btw is dan in principe overigens in diezelfde btw-aangifte ook weer aftrekbaar, een nuloperatie dus... Let op! Zorg er wel voor dat u in zo’n geval op die website de gelegenheid heeft om uw btw-nummer in te geven. Dat moet immers op de factuur vermeld staan, anders is de btw wel verschuldigd via uw eigen btw-aangifte, maar niet aftrekbaar. Het is dan m.a.w. ineens geen nuloperatie meer... U downloadt privé een e-book. U betaalt dan sinds 1 januari 2015 altijd Belgische btw, ongeacht of het een Belgische of buitenlandse website is. In dat laatste geval hoeft u zelf overigens niets te doen. Het is immers de ‘verkoper’ die de Belgische btw moet afdragen. Sinds 1 januari 2015 betaalt u als afnemer van online diensten zoals een e-book of een abonnement op een databank, altijd Belgische btw, ongeacht of u ‘koopt’ als particulier, dan wel als vrije beroeper. In het laatste geval blijft het van belang uw btw-nummer te kunnen doorgeven om uw recht op aftrek niet te verliezen. http://belastingenenmeer   sonjavl (8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *