Berichten
30

jun 22

Vanaf 1/07/2022 bedraagt de kilometervergoeding 0.4170/km. In principe geldt dit tarief tot 30/06/2022.Als reacties op de sterk gestegen brandstofprijzen heeft de regering onlangs beslist om oa: retroactief de vergoeding voor de periode maart tot juni 2022 te verhogen tot 0.402 EUR/km. de indexatie van de vergoeding in de toekomst sneller te laten verlopen. Niet langer…

Geen reacties

-

Lees meer
25

jun 20

Het tarief van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wanneer iemand  met de eigen privéauto beroepsmatige verplaatsingen maakt voor de werkgever is er een belastingvrije kilometervergoeding. Men kan die vergoeding dus toekennen aan het personeel, maar ook aan de…

Geen reacties

-

Lees meer
26

aug 19

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op 01/07 de forfaitaire kilometervergoeding aangepast. Vanaf 1/07/2019 bedraagt de max. forfaitaire vergoeding €0.3653 voor beroepsmatig gereden kilometers. Tot 30/06/2019 bedraagt de max.forfaitaire vergoeding €0.3573 per beroepsmatige verplaatsing. Belastingplichtigen die hun privé-waqen gebruiken voor en in opdracht van de onderneming (= een beroepsverplaatsingen) vb voor de werkgever, vennootschap, vzw kunnen genieten…

Geen reacties

-

Lees meer
23

jan 19

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld heeft een nieuwe verplichting gecreëerd voor de zaakvoerders/bestuurders: UBO-register Vanaf 31/10/ 2018 is men verplicht om een UBO-register bij te houden. Het Ultimate Beneficial Owner-register heeft tot doel om de natuurlijke personen vast te stellen die effectieve controle uitoefenen op de vennootschappen,…

Geen reacties

-

Lees meer
30

jan 18

In lijn met de Europese wetgeving heeft de Vlaamse overheid beslist om het attest van basiskennis bedrijfsbeheer te annuleren vanaf 1 september 2018. De nieuwe maatregel is enkel geldig voor de startende Vlaamse ondernemingen.  

Geen reacties

-

Lees meer
28

feb 17

Recent is het KB betreffende de afschaffing van de BTW-kwartaalvoorschotten gepubliceerd. Tot en met maart 2017 was je als kwartaalaangever verplicht voorschotten te betalen van zodra je BTW verschuldigd was met de BTW-aangifte. Het voorschot bedroeg 1/3de van het BTW bedrag en diende betaald te zijn uiterlijk op de 20ste van de 2de en de…

Geen reacties

-

Lees meer
03

nov 16

Het jaar 2016 is bijna ten einde. Het is belangrijk om na te gaan of je voldoende sociaal verzekeringsfondsbijdrage betaald hebt om te vermijden dat je een zware herziening krijgt in 2018. Wanneer je in de loop van 2016 een vrijstelling of verlaging hebt aangevraagd van de sociale bijdrage, is het noodzakelijk om nu te…

Geen reacties

-

Lees meer
03

nov 16

Wanneer de totale omzet lager is van €25000,00 kan je opteren voor een kleine onderneming vanaf 2017. Voordeel van kleine onderneming: geen BTW aanrekenen aan jouw klanten geen BTW-aangifte indienen   Nadeel van kleine onderneming: geen aftrek van BTW op de aankopen herziening van BTW op investeringsgoederen (lees terugbetaling van afgetrokken BTW) gedurende 5 jaar…

Geen reacties

-

Lees meer
08

okt 16

Vanaf 1 oktober 2016 werd een bijkomende mogelijkheid voorzien voor werklozen om een nevenactiviteit als zelfstandige te combineren met werkloosheidsuitkeringen. Werklozen kunnen voortaan 12 maanden een zelfstandige activiteit uitoefenen (en zelfs opstarten) zonder werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Ook zelfstandigen die actief zijn in een vennootschap zouden – volgens de eerste berichten – voor deze nieuwe maatregel…

Geen reacties

-

Lees meer
04

sep 15

Wijziging vanaf 2016 De ondernemingen die actief zijn in de bouw weten dat er verschillende tarieven van toepassing zijn Het is echter belangrijk te weten wanneer welk tarief dient te worden toegepast. Een foutieve toepassing leidt tot een foutieve factuur. Een foutieve factuur leidt tot geen recht op aftrek van BTW voor de klant, maar…

Geen reacties

-

Lees meer