Blog
 • img
28

aug17

Geregistreerd dienstverlener door KMO-portefeuille DV.A222470

Ons boekhoudkantoor levert advies op maat. Hiervoor wordt steeds onderzocht of de adviesverlening in aanmerking komt voor de subsidie van de KMO-portefeuille.

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

Het subsidie bedrag is afhankelijk van de grootte van de onderneming.

Soort onderneming Subsidie/aanvraag Max jaarlijkse subsidie
Kleine onderneming 40% 10 000,00
Middelgrote en grote ondernemingen 30% 15 000,00

 

De grootte van de onderneming wordt bepaald op basis van onderstaande criteria :

  werknemers omzet   balanstotaal
kleine ondernemingen Minder dan 50 VTE* max 10.000.000€ of max 10.000.000€
middelgrote ondernemingen Minder dan 250 VTE* max 50.000.000€ of max 43.000.000€

*VTE: Voltijds equivalent = 1 voltijdse werknemer of 2 halftijdse werknemers, enz.

Welke adviezen komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille?

 • Adviesverlening bij de groei van de onderneming en de keuze van de vennootschapsvorm of een overname/overdracht van een onderneming
 • Adviesverlening bij het aangaan van financieringsvormen om de investering van een groeiende onderneming te kunnen financieren
 • Adviesverlening bij het opstellen van budgetten, boordtabellen, analyses om de groei van de onderneming te monitoren en te ondersteunen
 • Strategisch advies m.b.t. de groei van de onderneming

Wat zijn Voorwaarden voor de subsidie van de KMO-portefeuille voor adviesverlening?

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat u bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
 • Het advies staat in een geschreven document.
 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
 • U sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag.
 • U vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
 • Na de adviesprestaties krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd adviesrapport

 

imagrs

Geen reacties dusver

Laat een reactie na