Blog
23

jan 19

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld heeft een nieuwe verplichting gecreëerd voor de zaakvoerders/bestuurders: UBO-register Vanaf 31/10/ 2018 is men verplicht om een UBO-register bij te houden. Het Ultimate Beneficial Owner-register heeft tot doel om de natuurlijke personen vast te stellen die effectieve controle uitoefenen op de vennootschappen,…

Geen reacties

-

Lees meer
30

jan 18

In lijn met de Europese wetgeving heeft de Vlaamse overheid beslist om het attest van basiskennis bedrijfsbeheer te annuleren vanaf 1 september 2018. De nieuwe maatregel is enkel geldig voor de startende Vlaamse ondernemingen.  

Geen reacties

-

Lees meer
28

aug 17

Ons boekhoudkantoor levert advies op maat. Hiervoor wordt steeds onderzocht of de adviesverlening in aanmerking komt voor de subsidie van de KMO-portefeuille. Hoeveel subsidie kan je krijgen? Het subsidie bedrag is afhankelijk van de grootte van de onderneming. Soort onderneming Subsidie/aanvraag Max jaarlijkse subsidie Kleine onderneming 40% 10 000,00 Middelgrote en grote ondernemingen 30% 15…

Geen reacties

-

Lees meer
28

feb 17

Recent is het KB betreffende de afschaffing van de BTW-kwartaalvoorschotten gepubliceerd. Tot en met maart 2017 was je als kwartaalaangever verplicht voorschotten te betalen van zodra je BTW verschuldigd was met de BTW-aangifte. Het voorschot bedroeg 1/3de van het BTW bedrag en diende betaald te zijn uiterlijk op de 20ste van de 2de en de…

Geen reacties

-

Lees meer
03

nov 16

Het jaar 2016 is bijna ten einde. Het is belangrijk om na te gaan of je voldoende sociaal verzekeringsfondsbijdrage betaald hebt om te vermijden dat je een zware herziening krijgt in 2018. Wanneer je in de loop van 2016 een vrijstelling of verlaging hebt aangevraagd van de sociale bijdrage, is het noodzakelijk om nu te…

Geen reacties

-

Lees meer
03

nov 16

Wanneer de totale omzet lager is van €25000,00 kan je opteren voor een kleine onderneming vanaf 2017. Voordeel van kleine onderneming: geen BTW aanrekenen aan jouw klanten geen BTW-aangifte indienen   Nadeel van kleine onderneming: geen aftrek van BTW op de aankopen herziening van BTW op investeringsgoederen (lees terugbetaling van afgetrokken BTW) gedurende 5 jaar…

Geen reacties

-

Lees meer
08

okt 16

Vanaf 1 oktober 2016 werd een bijkomende mogelijkheid voorzien voor werklozen om een nevenactiviteit als zelfstandige te combineren met werkloosheidsuitkeringen. Werklozen kunnen voortaan 12 maanden een zelfstandige activiteit uitoefenen (en zelfs opstarten) zonder werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Ook zelfstandigen die actief zijn in een vennootschap zouden – volgens de eerste berichten – voor deze nieuwe maatregel…

Geen reacties

-

Lees meer
11

jul 16

Kosten eigen aan de werkgever vanaf 01/07/2016 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2016 nog slechts een vergoeding van 0,3363 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2016 ontvingen ze daarvoor nog 0,3412 euro per kilometer. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt, is gebaseerd op dit bedrag (Com….

Geen reacties

-

Lees meer
04

sep 15

Wijziging vanaf 2016 De ondernemingen die actief zijn in de bouw weten dat er verschillende tarieven van toepassing zijn Het is echter belangrijk te weten wanneer welk tarief dient te worden toegepast. Een foutieve toepassing leidt tot een foutieve factuur. Een foutieve factuur leidt tot geen recht op aftrek van BTW voor de klant, maar…

Geen reacties

-

Lees meer
11

apr 15

Is iets online bestellen een ‘elektronische dienst’? Wat is er gewijzigd sinds 1 januari 2015? De plaats waar de btw verschuldigd is. Het is inderdaad de zgn. plaats van de dienst die in bepaalde gevallen gewijzigd is. Die plaats is van belang omdat die bepaalt in welke lidstaat van de Europese Unie er btw verschuldigd…

Geen reacties

-

Lees meer